Vyznam a překlad.toho co jste už slyseli ale nevedeli

22. dubna 2010 v 15:18 | Satori |  Magie

Démon Lilú

Lilú (sumersky, Lulila, Kisikil-lilla, akkadsky Lilú, Lilítu, Ardat-Lilí), pozdější semitská Lilith. V sumersko-akkadské mytologii se jedná o skupinu tří démonů, vyskytujících se v různých zaříkáváních a mýtech. Tito démoni (přízraci, větrný muž a žena) nemají žádné individuální projevy, žijí ve stepi a za tmy napadají člověka.
Obdoba těchto démonů se vyskytuje téměř ve všech mytologiích (např. v Bibli pod jménem Lilith, což se překládá jako upír,démon, sýček apod., ve středověku byli populární Inkub a Sukub).
Zobrazována jako nahá žena s korunou a rohy na hlavě, s kruhem a holí v rukou (panovnické symboly), místo chodidel má ptačí drápy a stojí na dvou lvech.

Paranoia

Paranoia je jedním z druhů psychózy, vyznačující se bludy, chorobnými představami ohrožení a stihomamem. V obecném povědomí je tento pojem používán též pro nadměrné obavy o svou osobu, spojené například s konspiračními teoriemi.

Paranoia v psychiatrii

V psychiatrii byl termín poprvé užit v roce 1883 psychiatrem Emilem Kraepelinem pro chorobnou iluzi, v níž se pacient cítí jedinečnou, vysoce důležitou osobou. Emil Kraepelin vycházel z původní řecké náplně slova παράνοια (paranoia), které označuje soustředění se na sebe. Náplň tohoto pojmu se časem posunula spíše k popisu falešných představa a obav z pronásledování, protože obsah původního pojmu byl příliš široký. Vzhledem k tomuto posunu není pojem paranoia psychiatry používán zcela jednotně.
Obvykle se termín paranoia používá pro
 1. Představu člověka, že mu je ubližováno, nebo že mu má být ublíženo
 2. Představu člověka, že někdo má zájem ublížit speciálně jemu

Příklady některých druhů paranoi v psychiatrii

 • perzekuční paranoia = nemocný se bojí, že je pronásledován
 • kverulantská paranoia = nemocný se domnívá, že jej ostatní nemají rádi - obviňuje je, stěžuje si, chce se dohadovat
 • žárlivecká paranoia = chorobná žárlivost, vedoucí až k vraždě či sebevraždě
 • davová paranoia = posedlost tancem či rituální obřady

obecné chápání paranoi

V obecném povědomí je paranoia spojována spíše s
 • Pocitem, že člověk vládne zvláštními silami a plní důležitý úkol
 • Přesvědčení o pronásledování mimozemšťany, tajnými službami, nebo démony
 • Konspiračními teoriemi a představavou, že svět je řízen temnými silami v pozadí
 • pocitem ovládání mozku z vnějšku
 • pocitem, že je člověk postavou v právě přečteném románu


Ďáběl

Ďábel

(z řeckéhoδιάβολος
diabolos, "ten, který pomlouvá, obviňuje") je označení pro nadpřirozenou bytost, která je v mnoha náboženstvích ztělesněním zla. Ve stejném významu se ale používají i jiná jména např.Démon,Satan,Lucifer.
Zatímco Satan nebo Lucifer je vlastní jméno a je tedy nejvýše jeden,démon nebo ďábel je označení a proto jich může být víc.
Ďábel (nebo ďáblové) sídlí v pekle.
Další označení pro Satana je Samael...toto jméno se používá při magických obřadech a slouží jako pojmenování toho, jehož jméno se nesmí vyslovit. Stejně jako nebeská armáda se skládá z mnoha stupňů (cherubové, serafové, andělé, archandělé atd.), i pekelné hordy jsou přísně oddělené...arcidémoni jsou přímo podřízení Satanovi a neustále bojují o vyšší postavení. Ďábel, jak jej zná křesťanský svět, je nejčastěji zobrazován jako padlý anděl, vyvržený z nebeského království. Jeho jméno je Lucifer - Světlonoš a byl zavržen po vzpouře proti Bohu. Prohrál. Spolu s ním došlo i k zavržení jeho stoupenců a z těch se stali démoni vyšších a nižších kast.
Řecké slovo "diabolos" je vlastně složeninou slov "dia" - "ballo,(či inf. diaballein)", která se mohou také přeložit jako "roz" - "-hazovat(-dělovat)" a je tedy opakem slova "symballein", kteréžto pak znamená "dávat dohromady, spojovat". Diablolos je tedy i tím, kdo rozděluje, rozptyluje, možno také říci vnáší chaos do věcí, je to ten který se snaží o rozpad na místo bytí v jednotě.

Succubus - démon

14. září 2006 v 17:29 | Ewa |  ~Slovníček pojmů~

Succubus

(pl.succubi; téžsuccuba; z latinského succubare, "ležet vespod") je ve středověké křesťanské mytologii druh démona, který svádí muže, zvláště pak mnichy, pohlavně se s nimi stýká a přitom je vyčerpává, někdy až k smrti. Působení succuba byla často připisována poluce..
Někdy je succubus označován jako ženský démon, ale tato interpretace není jednoznačná. Démoni jsou obecně považováni za bezpohlavní a i jméno succubus z "ležeti vespod" zdůrazňuje, že démon pouze vystupuje v ženské roli při pohlavním styku.
Mužskou obdobou succuba je incubus, démon, který svádí ženy a souloží s nimi. Vzhledem k zmíněné bezpohlavnosti démonů je možné, aby tentýž démon vystupoval v různých situacích jako succubus i incubus.
Otázka, zda jsou sndělé (resp. démoni) schopni pohlavního styku s lidmi, a zda je tento styk podoby duševní nebo tělesné, byla předmětem zájmu středověké teologie.

Olympská božstva

12 bohů:
 1. Zeus(Ζεύς), vládce bohů, bůh hromu a blesku
 2. Héra(Ηρα), bohyně manželství a žen
 3. Poseión(Ποσειδων), bůh vody a zemětřesení
 4. Hádes(Αδης), vládce podsvětí
 5. Apollón(Απόλλων), bůh hudby, lukostřelby, věštění a lékařství
 6. Artemis(Άρτεµις), bohyně lovu
 7. Afrodíté(Αφροδίτη), bohyně lásky, krásy a plodnosti
 8. Arés(Αρης), bůh války
 9. Athéna
 10. Hermés(‛Ερµης), posel bohů, bůh cestujících
 11. Hestie
 12. Héfaistos(‛Ηφαιστος), bůh ohně, sopek a kovářství

Ostatní bohové a polobohové


Thanatos
V řecké mytologii je Thanatos (θάνατος,2.pád Thanata, latinsky Mors, česky Smrt) bůh smrti a sama smrt, syn bohyně noci Nykty . Je uváděn jako syn boha bezedné propasti věčné temnoty Tartana, podle jiných pramenů byl jeho otcem Erebos. Jeho bratr - dvojče - byl bůh spánku Hypnos.
Thanatos byl znázorňován jako mladý muž s černými křídly a zhaslou nebo zhasínající pochodní. Přicházel si pro smrtelníky, když vypršel jejich čas určený osudem, a odnášel je do podsvětí, kde je odevzdával Hádovi. Dvakrát se povedlo smrtelníkům na Thanata vyzrát. Jednou se Héraklés ukryl za hrobku, kde měla být pohřbena Alkéstis, a když si pro ni Thanatos přišel, v urputném zápase ho přemohl a vymohl si na něm slib, že vrátí Alkéstidě život. Podruhé ho oklamal Sísyfos, který dokonce osvobodil na přechodnou dobu lidstvo od břemene smrti.
Se svým bratrem Hypnem přenesl do říše mrtvých udatného lykijského hrdinu Sarpédona, který padl pod hradbami Tróje.


Hádés


Můj oblíbený bůh
Hades, bůh podsvětí, na váze ze 4.století př.n.l.
V řecké mytologii je Hádés(2.pád Háda, řecky též Plútón, latinsky Plútó, Άδης) bůh podsvětí. Je nejstarším synem Titána Krona a jeho manželky Rheii. Po narození ho Kronos pozřel, protože se bál, že ho některý ze synů zbaví vlády. Když bratr Zeus ho z útrob Krona spolu s jeho dalším bratrem Poseidonem po velkém boji osvobodil, Hádovi po dělení světa připadla říše mrtvých. Hádés unesl do podsvětí Persefonu a učinil z ní svou manželku a spoluvládkyni nad říší mrtvých. Hádés nebyl mezi bohy oblíben a své sídlo zpravidla neopouštěl. Do věcí mezi nebem a zemí se příliš nepletl, věděl, že "každý musí dříve či později vejít do Hádovu domu, jak se jednou zrodil na svět".
Z obětních zvířat měl nejraději černé ovce, při jejich zabíjení se však obětující musel dívat jinam. Ze stromů mu byl zasvěcen cypřiš a z květin narcis.Kéres

V řecké mytologii jsou Kéry (řecky Kéres, sing: Kér) bohyně násilné smrti. Původně byla jen jedna taková bohyně - dcera bohyně temné noci Nykty. Protože je však hodně druhů násilné smrti, počet těchto bohyň se neustále zvyšoval. Kéry měly ze všeho nejraději bitvy a válečné vraždění. Obcházely bojiště v krvavém rouchu a černýma rukama se zmocňovaly těl padlých a raněných, pily jejich horkou krev a rvaly duši z jejich těl.

Erebos


V řecké mytologii je Erebos (2.pád Ereba, latinsky Erebus, řecky Eρεβος) bůh věčné tmy a sama věčná tma. Vznikl z prvopočátečního Chaosu. S temmnou nocí Nyktou, která rovněž povstala z Chaosu, zplodili Aithera - boha jasného světla, a Hémeru - bohyni jasného dne. Podle pověsti Erebos a Nyx se svými dětmi nebyli spokojeni a tak Erebos, aby své děti nespatřil, odešel do podsvětí a už odtud nevyšel. Podle jiné pověsti se do podsvětí dostal za podporu Titánů v jejich boji proti olympským bohům. Jeho jménem se nazývá nejhlubší a nejtemnější část podsvětí, kde sídlí jeho vládce Hádes.

Moiry

Strudwick - Zlatá nit

V řecké mytologii jsou Moiry (řecky Moirai, latinsky Parcae,Parky) bohyně osudu. Při troše zjednodušení připomínají naše Sudičky.
Podle jedněch pramenů je zplodila bohyně Nyx, podle jiných jsou to dcery nejvyššího boha Dia a bohyně zákonného pořádku Themidy. Obvykle se mluví o 3 Moirách - sudičkách :
 • Klóthó- rozpřádala niť lidského života
 • Lachesis- předla ji a dále rozvíjela
 • Atropos- tuto niť přestřihovala
Moiry si Řekové představovali jako vážné stařeny v bílém rouchu. Klóthó obvykle s vřetenem v ruce, Lachesis s mírou nebo váhou, Atropos s knihou života, slunečními hodinami nebo nůžkami.

Yin Yang


Dva záklaní principy taolismu:Ženský ,,Yin''(pasivní,přijímací,temný a vlhký) a mužský ,,Yang''(aktivní,plodící,světlý,teplý a suchý) vyjadřují dvě prapůvodní tvůrčí síly,jejichž analogií jsou protiklady nebe země,muž a žena,slunce a měsíc a další.1.Astrologie (=hvězdopravectví) - určení osudu člověka podle postavení planet v okamžiku jeho narození
2.Chiromantie (=rukoznalectví) - určení budoucnosti z rozevřené dlaně člověka
3.Frenologie (= leboznalství) - určení povahy a osudu člověka podle lebky
4.fysiognomie - určení povahy a osudu člověka podle rysů jeho tváře a obličeje
5.kartomantie (= symboly Tarotu) - výklady téhož z hracích i obrazových karet
6.kabala - nauka o Bohu, vesmíru, člověku a všech jejich vztazích
7.numerologie - nauka o číslech
8.magie bílá = prospěšná, řídí jí astrální síly
9.magie černá = škodlivá, dále k ní patří démonologie, nekromantie, spiritismus<
10.psychurgie -
mediumismus - postihování nadsmyslového světa prostřednictvím média
magnetismus - učení o fluidech, pronikajících živou a neživou přírodou
psychrometrie - schopnost vnímat obrazy minulého, spojené s urč. předmětem
telepsychie = jasnozřivost
telepatie - schopnost silou vůle vylučovat astrální látku jež může být vyslána kterýmkoliv směrem
11.alchymie (=hermetické umění) - přeměny prvků za pomoci "kamene mudrců" poskytujícího nesmrtelnost a nejvyšší magické schopnosti
12.teurgie - je to Božský zázrak, jehož působením dochází ke změně chodu událostí a osudu, který byl původně člověku předurčen
13.černé umění (= geomantie, krystalomantie, geruspicie…) věštění ze zrcadla, vidění z křišťálové koule, z vosku, čajových lístků, kávové sedliny atd.

Elfové v mytologii

V severské mytologii se můžeme se setkat s několika značně odlišnými druhy elfů.
Světlí nebo také sliční elfové jsou lidem podobné bytosti vysokého štíhlého vzrůstu s dlouhými, většinou tmavými vlasy, jemnými rysy obličeje a špičatýma ušima. Obývají lesy nebo travnaté pláně, neznají zemědělství a žijí z darů přírody. Jsou členy družiny boha plodnostiFreye a mají na starosti růst rostlin. Obývají Álfheim jeden z devíti světů jasanu Yggdrasilu.
Tmaví nebo černí (norsky svart) elfové jsou malého vzrůstu a žijí pod zemí. Zřejmě mohou být různého vzhledu, poznávacím znakem jsou však opět špičaté uši. Často se o nich hovoří jako o skřítcích nebo permonících, liší se však od trpaslíků. Ti žijí ve Svartálfhrimu.
Jako elfové také bývají označovány víly, přesněji se buď jedná o druh víl, nebo tvoří dohromady s vílami jednu skupinu pod vládou královny víl (nejasnost je pravděpodobně způsobena překladem - v angličtině je pro vílu více termínů, například Fae,Fairy,Pixie).


Harpyje

jsou mýtické bytosti (monstra), které vznikly ve starověkém Řecku.
Ulyssis Aldrovandi; Monstrorum historia; Bologna 1642
ZvětšitUlyssis Aldrovandi; Monstrorum historia; Bologna 1642
Slovo harpyje vzniklo řeckého slova harpadzo (tj. rvu, uchvacuji). Ve starověkém řecku byly jakousi personifikací bouře a mračen. Ve středověku se z nich postupně staly zlovolné bytosti s cílem poškozovat lidi.
Jejich popis je poměrně komplikovaný, neboť se postupem času představa o harpyjích měnila a nejasný je i jejich počet. Jejich rodiče byli Thaumás a Élekira.
Původní představa harpyjí byla velmi neurčitá a byli zosobněním bouře. Již v antickém řecku se jejich představa dostala do podoby žen s křídly, později byly vyobrazovány jeko ptáci s lidskou, zpravidla ženskou nebo dívčí hlavou. Nakonec se jejich hlava změnila na hlavu staré ošklivé ženy.
Základní představu si lze učinit z Hésioda, který uvádí existenci dvou harpyjí - Aëllo (Vichřice) a Ókypeté (Rychloletá), později k nim přibyla ještě třetí harppyje Kelainó (Mrákotná).
V jiných představách je harpyjí blíže nespecifilovaný vyšší počet, ve středověku se prakticky jednalo o druh zlovolných bytostí jejichž počet nebyl nijak omezován, např. Dante Alighieri v Božské komedii (Peklo, XIII, 102/103) uvádí Harpyjí hejno v listí se jí pase, abol jí působí a bol jí vodí
Podle starověkých předpokladů s harpyje oplodňují větry, jejich děti jsou pak nejrychlejší a nejlepší koně (např.A chileovi či Aldrastův Oreión).
Harpyje vystupovaly v několika řeckých bájích nejznámnější je o slepém Fíneovi, kterému kradly jídlo a kálely na něj. Od Fínea byly zahnány až při výpravě Argonautů, kdy byly harpyje nuceny slíbit, že ho již nechají být a nebudou mu dále ubližovat.
Harpyje pronikly také do heraldiky, kde byly zobrazovány jako nestvůry - orel s dívčím obličejem, poprsím a orlím krkem, tělem a pařáty.
Široká křídla, tváře lidských tvarů,
na nohou spáry, břicho opeřené
a k nářku užívají zpěvu darů


Sybila a její proroctví

Kdo byla Sibyla?
Královna Sibyla Kumana žila asi v letech 970 až 870 před Kristem. Jejím původním sídlem bylo území Sába v Arabii, odkud se jí dostalo přídomku královna ze Sáby.
Vydala se na dlouhou cestu ke králi Šalamounovi, kterému svěřila svá tajemství a tento čin ji velice proslavil. Část jejího proroctví se zachovalo až do dnešního dne, i když přísná cenzura zabraňovala v mnoha zemích knižnímu vydávání.
Sibyla předpovídala jak vynálezy, pokrok, auta, letadla, podmořské čluny, tak i osvobození poddaných, pády mnoha velkých říší a královských rodů. A snad pro zachování dědičnosti trůnu pro svůj rod, zakazovali panovníci čísti tato proroctví.
Sibyla předpověděla mnohé a mnohé se také vyplnilo a ještě se vyplní i další předpovědi, až se naplní čas.
Začtěte se do hlasu královny ze Sáby:
"Přijde doba úpadku.
Ó, králi Šalamoune, tak jako dnes živí se mužové národa tvého obchodem a obhospodařováním svých stád, tak přijde doba, kdy ženy prodejem těla svého živiti se budou. Nápojů opojných užívati budou, takže plodnosti jejich ubude a lidstvu zánik úplný hroziti bude. A pak-li z ženy, nápoj omamný požívající, dítě se zrodí, tichému šílenství propadne. Tyto děti pak nebudou více potomků míti. Na rukou těžké a kamenné ozdoby nositi budou. Jednou velmi dlouhý, pak krátký a v době, kdy bude lidstvu nejhůře, vlas kratší mužů nositi budou. Rovněž ústa svá a oči mnohých pozmění, takže žena v té době sově se podobati bude. Ženy sukní svých odloží a sukněmi mužů odívati se budou. Tak stane se v době té, kdy žena a muž před zákony plné rovnosti dosáhnou. Bude to pro ženu doba rovnoprávnosti, ale i bezcennosti. Tak jako nekladeš velké ceny velbloudu, kterého na tržišti od kupců koupiti můžeš, tak nemá a nebude míti ceny žena, která, byť tebe stejné úrovně, za zlato a víno se ti prodá.
A pak v té době mravnost dětí tak upadne, že matek svých poslušnými nebudou. Dítě nezná falše, nezná přetvářky a je-li nuceno těmto neřestem tváří v tvář se dívati, odvrací se od nich a nenávidí je. Nečiní pak rozdílů, zda faleš u své matky vidí a stejně tuto nenávidí.
Mnoho mužů manželky své, které jménem Hospodinovým do ložnic svých vedli, vyženou a pojmou manželky jiné.
Přijde doba, že z tisíce děveček jediné panny nebude, neboť děvečky panenství své už před zasnoubením mužům jiným za zlato a víno dají.
Přijde doba, kdy matky své dcery do měst vyženou, aby tam, prodávajíce své tělo a tak dobývajíce s muži cizími, statků pozemských nabyly.
Manželky s několika muži tělem svým obcovati budou, aniž pohoršení v domě sousedů svých činili, neboť i manželka sousedova s několika jinými muži, nežli s manželem svým, obývati bude.
Věz, že prvým tvorem Hospodinu podobným byl muž a posledním tvorem, který na této zemi zmírati bude, bude žena. Nebude to však žena z rodu tvého izraelského, která poslední z této země odejde, neboť před skonáním světa dávno již rod tvůj a veškerý Izrael vymře.
Poslední žena bude z rodu těch, kteří teprve po tisíciletích panství nad světem dosáhnou.
Člověk nebude hledat nic než sebe... Lidé budou provozovat velké obchody, což se zvrhne v úplné okrádání a člověk bude chtít člověka připravit o jmění. Obchodování bude založeno na podvodu a to jen proto, že člověk bude chtít rychle zbohatnout. Ale druhé uvede do bídy.Faleš bude hořet jako rozžatá svíce, láska zhyne, lidé budou milovat lež více než pravdu a svá srdce nakloní k pokladům a penězům. Bratr zapře bratra, syn prokleje otce, matka vyžene dceru za lehkým výdělkem. Rodina přestane být přitažlivou a ztratí své tajemné kouzlo, které ji předurčil Hospodin"
Přijde doba, kdy člověk úplně ovládne celý svět a bude se snažit proniknout do Hospodinova díla, aby i chod země ovládl a předešel tak pokutě, kterou Hospodin všem určil - smrti.
A vidím, jak si podmaní zvířata a jak zachytí vzduch, vodu i slunce. Vzduch, aby pro něho pracoval, vodu, aby mu dávala nesmírný užitek, a slunce, aby v dobách dešťů jasem a teplem zpříjemňovala jeho obydlí. A v toto čase se člověk nespokojí ani s tím, že zneužije díla Hospodinova pro sebe, ale vytvoří umělá zvířata, aby i tato mu byla podmaněna.
Člověk vytvoří něco, co předčí svět i člověka. A já vidím ono divné zvíře z různých kusů kovu vytvořená člověkem: místo nohou divné obruče, místo těla kus lesklého kovu a místo hlavy křídla. Toto člověkem vytvořené zvíře, sluncem a vodou živené, utíká rychle po zemi, že síla větru mu nestačí, pluje po mořích, že i před dopadem vln se zachraňuje a letí v oblacích rychlostí supa. Člověk pak svojí tvorbou, kterou silou a rozumem donutil k výkonu, bude řídit celý svět a všechno, co na něm je: slunce, déšť, vítr i oblaka.
Nebude mu však stačit tento svět, a proto se bude snažit odletět z tohoto světa a tam někde, kde je pouze vůle Hospodinova, zkoumat, zda cesty světa, i hvězd by nemohl změnit. Divné, že člověku nebude stačit země, která mu byla určena Hospodinem, a smutné, že se nespokojí třpytem hvězd a přitažlivostí měsíce. Tam rovněž bude člověk chtít vniknout, aby i to si vydobyl a podmanil.
Přijde doba, že lidé budou jen přemýšlet, jak by jeden druhého jen okradl, aby tím jenom získal. Přijde doba, že mnoho lidí svěří své peníze druhým a tito je o ně okradou, aniž by byli potrestáni. Pán řekl, že je nutno živit se prací! Sibylino proroctví všemu lidstvu Ne obchodem s penězi a zlatem, neboť mohu říci, že přijde doba, kdy peníze a zlato nebude mít žádnou cenu. Tak se stane kolem roku 2000 po narození Mesiáše po hrozné válce, ve které se bude ubíjet celý svět. Proto také příznakem každé války bude, že se velmi rozmůže obchod s penězi, že lidé budou nesvědomitě okrádáni a uváděni v zoufalství...
Nebudeš obcovat s mužským pohlavím jako se ženou, je to ohavnost! A přece tato neřest se rozmůže v letech kolem 2000 po narození Mesiáše. Bude příčinou mnoha smrtí a vražd...
Zvláště ten, kdo se obětuje Hospodinu z vůle lidu, ten musí mít čisté ruce! Ten, kdo se z vůle lidu modlí k hospodinu, musí mít čistá ústa!
Všechna období lidstva se budou vždy měnit každých sedm, sedmdesát, sedm set a sedm tisíc let"Lilith(též Lilita.)

Pekelná manželka ďábla Samaela,noční démon,nazvaný ,,pekelná děvka''.Podle rabínských tradic byla první ženou praotce Adama,kterého svedla k říchu nečistým polibkem.Z manželství Lilith a Adama vzešlo pokolení obrů a zlých duchů.V černé magii často ztělesnění a symbol temné stránky ženské sexuality.

Virgule

~
Virgule čili ,,kouzelnický proutek'' je paafyziologický či parafyzický prostředek detekce a vyhledávání v podzemních uložených vod,rud a dalších objektů,jakožto i prostředek hledání v zemi uložených pokladů (podle středovškého podání).Lidé nadaní schopností pracovat s touto virgulí byli azváni proutkaři.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Lady Rovena | E-mail | Web | 8. června 2010 v 13:40 | Reagovat

chybí Gaia...myslím, že v dnešní době hodně důležitá...aspoň jsem ji tady nenašla 8-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.